SBĚRNÝ DVŮR        

Sběrný dvůr slouží pro občany obce Dolní Rychnov k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a

vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Bezplatně odevzdávat odpady mohou všichni občané , kteří se prokáží platným občanským průkazem s trvalým pobytem v obci Dolní Rychnov a uhrazeným poplatkem za odvoz komunálního odpadu.

Za poplatek zde mohou odevzdávat odpady i fyzické podnikající osoby, právnické osoby a ostatní bez trvalého pobytu na území obce.

!!! NELZE zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.) Sběrný dvůr rovněž zásádně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící nebo zapáchající.Kontakt

Chalupník - ŠROT s.r.o.

Hřbitovní ul. 402
Dolní Rychnov
35604

Mobil:
602 425 672 Chalupník Václav