Ceník odpadů

Uvedené ceny jsou za odpady nad rámec uvedeného množství ZDARMA včetně 21% DPH.

Platnost od 2.1.2018

Odpady kategorie "O" - ostatní

  • Stavební suť - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků............................ 600,- Kč / t
  • Zemina a kameny.............. 600,- Kč / t

Odpady kategorie "N" - nebezpečné

  • Převod. motor. a mazací oleje ............ 18,- Kč / kg
  • Absorpční činidla, fitrační materiál, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezp. látkami ............................................... 15,- Kč / kg
  • Obaly obsahující nebezpečné látky ........ 12,- Kč / kg
  • Zářivky a aj. obsahující rtuť .................. 12,- Kč / ks
  • Vyřazená zařízení obsahující chluorofluorouhlovodíky ........................... 20,- Kč / kg
  • Vyřazené elektrické a elektronické zaříz. obsahující nebezpečné látky ...... 20,- Kč / kg

Děkujeme zákazníkům za pochopení, že některé odpady musí být zpoplatněny, ať už kvůli množství, aby nedocházelo ke zneužívání služeb zdarma a ani kapacita sběrného dvora není neomezená, stejně tak u odpadů nebezpečných, kde je drahá likvidace těchto odpadů.Kontakt

Chalupník - ŠROT s.r.o.

Hřbitovní ul. 402
Dolní Rychnov
35604

Mobil:
602 425 672 Chalupník Václav