Odpady - POPLATKY


Na sběrném dvoře lze uložit i určité druhy "nebezpečných" odpadů. Některé z těchto odpadů odebíráme od občanů obce v omezeném množství zdarma. Jedná se hlavně o odpady vznikající při práci kolem domu či na zahradě.

  • nechlorované minerální převodové motorové a mazací oleje - zdarma 3kg / číslo popisné / rok
  • absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových fitrů) - zdarma 2kg / číslo popisné / rok
  • čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (barvou, ředidlem) - zdarma 5kg / číslo popisné / rok
  • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (plechovky od barev, ředidel, lepidel, spreje, kanystry od pohonných hmot apod.) - zdarma 3kg /číslo popisné / rok
  • olověné akumulátory - neomezeně
  • baterie, akumulátory, monočlánky - neomezeně
  • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - zdarma 5ks / číslo popisné / rok
  • vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - NEROZEBRANÉ mrazící a chladící zařízení, mrazáky - zdarma 50kg / číslo popisné / rok
  • vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky - NEROZEBRANÉ - zdarma 20kg / číslo popisné / rok

Váha odpadu nad uvedené množství bude zpoplatněna dle platného aktuálního ceníku (viz. Ceník)!!


Kontakt

Chalupník - ŠROT s.r.o.

Hřbitovní ul. 402
Dolní Rychnov
35604

Mobil:
602 425 672 Chalupník Václav